مشاوره بیمه

مشاوره بیمه

مشاوره و انجام كليه امور مربوط به بيمه:

  • حسابرسي بيمه
  • مشاوره در کلیه امور بیمه تامین اجتماعی 
  • حسابرسی بیمه و تنظیم لایحه دفاعیه از گزارش حسابرسی بیمه
  • تنظیم لیست بیمه ماهیانه كاركنان

پرینتایمیل