• اجرای سیستمهای مالی و حسابداری ، خزانه ، بهای تمام شده ، دستمزد

    بی تردید سیستمهای مالی اداری نقش انکار ناپذیری در توسعه سازمانهای امروزی دارند. این نیاز در کشورهایی نظیر ایران که قدم در مسیر توسعه برداشته‌اند به شدت احساس می‌شود تا در پرتو هدایت مدیران ارشد و مشاورین مالی بتواند فاصله خود را با جوامع پیشرفته به حداقل برساند.

  • خدمات حسابرسی

    انجام انواع خدمات حسابرسی شامل : حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی ، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالیاتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران.

  • طراحی و اجرای سیستمهای مالی

    این مؤسسه با بررسی و شناخت کلی از وضعیت واحد مورد رسیدگی کننده و ماهیت فعالیتهای قابل اجرا نسبت به طراحی سیستمهای مالی و صنعتی و روشهای اصولی اجرایی آن اقدام می نماید.

اجرای سیستم های مالی

بی تردید سیستمهای مالی اداری نقش انکار ناپذیری در توسعه سازمانهای امروزی دارند. این نیاز در کشورهایی نظیر ایران که قدم در مسیر توسعه برداشته‌اند به شدت احساس می‌شود تا در پرتو هدایت مدیران ارشد و مشاورین مالی بتواند فاصله خود را با جوامع پیشرفته به حداقل برساند.

بیشتر بدانید

test
test
test
test
test